Корачам и слушам VII

VII međunarodna konferencija

„KORAČAM I SLUŠAM“

U Beogradu je 26.novembra, u prostorijama Svečane sale opštine Stari grad, održana VII po redu međunarodna konferencija „Koračam i slušam“ u organizaciji Škole za oštećene sluhom –nagluve „Stefan Dečanski“. Tema ovogodišnjeg susreta je „Novine i praktični pristup u radu sa osobama oštećenog sluha –korisnicima kohlearnog implanta“.

Ova konferencija je, zbog aktuelnosti teme koju obuhvata oblast obrazovanja dece oštećenog sluha sa posebnim akcentom na rad roditelja, privukla veliki broj posetioca. Bili su prisutni predstavnici trideset različitih institucija.

Konferencija je otvorena pozdravnom rečju direktorke Leposave Petrović koja se svima prisutnim zahvalila na prisutvu i interesovanju za konferenciju, zahvalila se posebno predavačima iz zemlje i regiona kao i saradnicima iz ostalih institucija,roditeljima i pristutnim predstavnicima roditeljskih udruženja.

Prvi rad je izlagala Dragana Stevanović. Naziv rada je „Deca sa K.I. u školi -Stefan Dečanski“ ( Dragana Stevanović, Melita Golubović, Leposava Petrović). Kroz ovaj rad prikazana je dinamika kretanja broja dece sa kohlearnim implantom u školi,tj govori o progresiji i rastu broja dece kojima se ugrađuje kohlearni implant u poslednjim godinama i u kojem statističkom odnosu se škola bavi ovim problemom.

Sledeći predavač, Dzenet Lejn ( Janet Lane) je predstavnik Medel-a iz Austrije. Tema njenog rada je „Rana intervencija:podrška roditeljim“ ( Early intervention:Coaching parent).U ovom radu prikazane su neke od osnovnih načela rada roditelja sa decom i kako vođenim radom mogu da postanu saradnici u edukativnom procesu svoje dece. Koji su to principi koji omogućavaju da njihov rad bude što efikasniji.

Viktorija MekDonel (Victoria McDonell) kao član Kohleara AG (Cochlear AG) iz Švajcarske predstavila se radom „Moja priča“ (My storie). Ona nas je provela kroz životnu priču svoje ćerke kojoj je pre dvadeset godina ugrađen kohlearni implant. Uspela je da nam prikaže koje razvoj kohlearnog implanta na jedan autentičan način i sa ličnim pečatom. Kako je kohlearni implant omogućio da njeno dete bude jedna zadovoljna i uspešna osoba.

Sa Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“ iz Beograda, predstavila se cenjena dr Jovana Ječmenica sa radom „Kohlearna implementacija-rana rehabilitacija“. U ovom radu obuhvaćene su najvažnije biološke i psihološke osnove ugradnje kohlearnog implanta , značaj što ranije ugradnju kao i značaj rane intervencije koja utiče na efekte razvoja.

Mina Mikić je sa Katedre za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju gluvih i nagluvih sa FASPER-a,kao i sa Odseka za audiološku rehabilitaciju sluha i govora sa Klinike za ORL I MFH KC Srbije, prikazala rad o Primeni TEACH upitnika u proceni auditivnog ponašanja gluve i nagluve.  U radu je učestvovala grupa autora –Sanja Ostojić,Sanja Đoković,Danica Mirić,Mirjana Babić i Danijela Bojić.

O Efektima kohlearne implementacije kod dece sa prelingvalnim oštećenjem sluha –naša iskustva predstavila se Danica Mirić sa grupom autora ( Nenad Arsović,Branka Mikić,Mirjana Babić,Dijana Radović,Maja Mirić) sa Klinike za ORL i MFH Beograda.

Centar Slava Raškaj iz Zagreba u Hrvatskoj se predstavio temom Partnerski odnosi roditelja i stručnjaka,formalizovanje podrške za dobrobit dijeci oštećena sluha (iskustva Centra Slava Raškaj,Zagreb i projekt HIC FS)  koju je obradila grupa autora  Jasmina Švelec, Lidija Andrejević i Tereza Szavaj –Radić.

Očekivanja roditelja i dosadašnja iskustva nakon ugradnje kohlearnog implanta u Crnoj Gori je tema rada koju je prezentovala Spomenka Kostić sa Viktorijom Mihović iz Resursnog Centra za sluh i govor „dr Peruta Ivanović“ iz Kotora. Rad je sadržao opšte podatke o načinu rada kao i o ishodima njihovih aktivnosti i neizbežne probleme sa kojima se susreću i kako ih uspešno rešavaju.

Sofija Popović i Snežana Nikolić su predstavile Školu za oštećene sluhom –nagluve „ Stefan Dečanski“ radom - Rana intervencija u školi „Stefan Dečanski“-. Ovaj rad je prikazao ciljeve,ishode i osnovne postulate rada sa ovako osetljivom grupom. Prikazao je i u kojoj meri je uspešan ovaj program u kome je pomenuto da veliki broj polaznika školovanje nastavlja u redovnim vrtićima. Prezentaciju su pratili i video zapisi prakičnog rada sa našim učenicima.

Konferenciju je zatvorio rad grupe autora iz škole „Stefan Dečanski“ i Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju,Univerziteta u Beogradu: Nataša Jovanović, Leposava Petrović, Biljana Janković, Melita Golubović ,Dragana Stevanović i Gordana Čolić, pod nazivom Teorijske i praktične osnove muziučkih stimulacija u ranoj intervenciji K.I .dece.  U ovom radu je prikazano kako muzičke stimulacije na ranom uzrastu od jedne do tri godine podstiču razvoj slušanja, govora kao i opšti razvoj deteta.

Za vreme pauze u holu su mogle da se vide prezentacije distributerskih kuća slušnih pomagala. Bili su prisutni – Audio BM, CI Studio Pulsar, Opticus, Sanigroup, Zonex i Simens. Svaka kuća je imala dosta informativnog materijala.

Na adresu škole stigao je veliki broj zahvalnica,pohvala i iskrenih čestitki o organizovanosti skupa, o temama, informacijama koje su dobijene i o svukupnoj atmosferi.

Mi se ovom prilikom zahvaljujemo svima prisutnim na interesovanju i saradnji,saradnicima i gostima koji su učinili da profesionalna razmena bude kvalitetna a posebno se zahvaljujemo opštini Stari grad koja nam je dozvolila da koristimo njihov prostor.

Бројач посета

591789

Јавне набавке

Minicalendar

јун 2024
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930