Услови уписа

Приручник за упис у средњу школу

Упис у предшколска одељења 

       - истовремено када и упис у први разред основне школе

Упис у основну школу

        - деца која се из оправданих разлога нису раније уписала а напунила су 7 година живота

        - деца коју упућује комисија за проверу психофизичких способности

Документација:

       - молба-пријава за упис

       - извод из матичне књиге рођених

       - потврда лекара о здравственом стању детета

       - налаз и мишљење интерресорне комисије

       - потврда о завршеном припремном разреду

       - пријава места становања, на увид

Упис у средњу школу

        - завршена основна школа

Документација:

        - пријава за упис (попуњена) и молба родитеља

        - извод из матичне књиге рођених (оригинал)

- потврда лекара о здравственом стању детета

        - оригинално сведочанство о завршеној основној школи за први разред или оригинално сведочанство о завршеном претходном разреду

        -уверење о положеном завршном испиту

       -мишљење интерресорне комисије

       - мишљење о могућностима ученика за даље оспособљавање-професионално усмеравање  ученика

Подручја рада

        - машинство и обрада метала

        - хемија, неметали и графичарство

        - текстилство и кожарство

        - личне услуге

        - шумарство и обрада дрвета

        - геодезија и грађевинарство

        - пољопривреда, производња и прерада хране

У оквиру појединачног подручја рада деца се образују за РАЗЛИЧИТЕ ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ -17 образовних профила   

Будући ученици школе, који имају потребу за смештајем, могу то остварити у дому Центра за смештај и опоравак деце ометене у развоју који се налази у истој згради где је и школа.

Јавне набавке

Календар

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30