Презентације

AKTIVNOSTI/PREZENTACIJE

Рециклажа

Реализацијом часа “РЕЦИКЛАЖА”, желели смо да ученици боље разумеју појам рециклаже, схвате њен значај за очување животне средине и тако развију еколошку свест.

Презентацију ћете видети у фајлу под именом recilklaza.pptx

”Фотомонтажа фризуре”

Презентација “Фотомонтажа фризуре” је намењена у извођењу практичне наставе за образовни профил: техничар графичке обраде у корелацији са образовним профилом: фризери и предметом математике. Презентацију ћете видети у фајлу под именом ptt frizure.ptt 

Математизирање или фризирање”

Реализацијом часа Математизирање или фризирање смо желели да упознамо ученике са одређеним математичким садржајима истовермено их, на веома јасан и експлицитан начин, упућујући их на конкретну практичну примену у жељеном занимању. Надамо се да ће коришћење мултимедијалних технологија омогућити лакше усвајање знања, и повећати мотивацију ученика за активно учешће у свим фазама часа, а апстрактне математичке појмове преточити у јасне и свакодневно коришћене “алате”. Презентацију ћете видети у фајлу под именом, mat prezentacija.ptt

“Интерактивна настава”

Примена интерактивне наставе у наставној комуникацији приликом реализације и корелације наставних садржаја општих и стручних предмета за образовни профил женски фризер. Презентацију ћете видети у фајлу под именом 1-stepenasto sisanje.ptt 

АЦЕС пројекат “Медијски гласови за тинејџере са посебним потребама”

Наша школа је 2012. године, учествовала на конкурсу Академије Централно Европских Школа (АЦЕС – Аcademy of Central European schools), у партнерству са Специјалном Школом ,,Kонстантин Паунецки,, из места Јаши у Румунији, са предлогом пројекта. Презентацију ћете видети у фајлу под именом.

Медијски гласови за тинејџере са посебним потребама.

Јавне набавке

Календар

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 20200323 134136