Основно образовање

У нашој основној школи изучавају се обавезни наставни предмети по истом моделу као у редовним школама, али наставни садржаји као и наставне методе и средства прилагођавају сеиндивидуалним потребама ученика. Настава се одвија у одељењимакоја броје од шест до десет ученика и спроводе је одељенски старешина који води одељење од првог до осмог разреда и предметни наставници. Таква организација рада пружа основ за што боље напредовање ученика.

Поред обавезних наставних предмета у школи се реализују и ваннаставни предмети који су специфични за нашу школу:

 • стимулације покретом,
 • музичке стимулације,
 • здравствена заштита,
 • корективна гимнастика,
 • обавезне спортске активности,
 • радно-производна пракса.

Стимулације покретом и музичке стимулације су предмети код којих се покрет и музика користе у сврху развоја говора и побољшања говорне прозодије што чини говор ученика што разумљивијим.

Радно производна пракса омогућава ученицима да стекну одређена знања и вештине које ће им бити од користи уколико се одлуче да заврше неки од заната.

Наши ученици су обухваћени и следећим индивидуалним активностима које додатно потпомажу развој говора:

 • слушне и говорне вежбе,
 • логопедске вежбе,
 • аудиолошке вежбе.

Ученицима у првом разреду понуђени су следећи изборни предмети: лепо писање, рука у тесту или чувари природе. У старијим одељењима као изборни предмети изучавају се информатика, италијански језик (као други страни језик). Такође ученици бирају да ли ће да слушају православни катихизис (веронауку) или грађанско васпитање.

Сви ученици наше школе укључени су у неку од бројних школских секција према својим интересовањима. У току школске године организују се излети, екскурзије и многобројне ваннаставне активности у којима ученици уживају и кроз радост и дружење проширују своја знања и вештине.

Продужени боравак

Школа пружа услугу продуженог боравка за све ученике предшколског и основношколског узраста. У продужени боравак ученици долазе након завршетка школске наставе и остају док родитељи не дођу по њих. Ученици се у продужени боравак уписују на захтев родитеља.

Ученици уписани у продужени боравак распоређени су у три васпитнегрупе:

 • Предшколска група (ученици предшколског и припремно-предшколског узраста);
 • Млађа група (ученици од I до IV разреда основне школе);
 • Старија група (ученици од V до VIII разреда основне школе).

У боравку ученици уз помоћ наставника израђују домаће задатке, а затим се укључују у различите едукативне и креативне активности у току којих уче кроз игру и друже се са вршњацима.

Продужени боравак ради од 11:30 до 17:00 часова. Ученици имају ручак од 13:00 до 13:30 часова.

Бројач посета

591789

Јавне набавке

Minicalendar

јун 2024
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930